REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

Rezerwacja łączy się z jednoczesnym przesłaniem na konto bankowe zaliczki w wysokości 100 zł, za osobę, w ciągu 24 godzin od otrzymania maila ze szczegółami rezerwacji. Z chwilą otrzymania zaliczki zobowiązujemy się do potwierdzenia każdemu uczestnikowi rezerwacji miejsca w autokarze.
Brak wniesienia dopłaty w terminie na 10 dni przed wyjazdem związany jest ze skreśleniem z listy uczestników i utratą zaliczki. 95 % utraty wpłaty następuje w wypadku rezygnacji w tygodniu wyjazdu (istnieje zawsze możliwość znalezienia kogoś na swoje miejsce) lub brakiem zgłoszenia rezygnacji.

Autokary nie posiadają numeracji miejsc podczas wyjazdów do Taize.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przez Margo Travel Małgorzata Hałuszczak-Sowa w celach związanych z realizacją rezerwacji przejazdu do Taize i wykupienia ubezpieczenia, jak również w celach promocyjnych i reklamowych. Administratorem danych jest Margo Travel Małgorzata Hałuszczak-Sowa z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 73/1, 50-349 Wrocław. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC ZAPISY TRWAJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI!