REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

Rezerwacja łączy się z jednoczesnym przesłaniem na konto bankowe zaliczki w wysokości 100 zł, za osobę. Z chwili otrzymania zaliczki zobowiązujemy się do potwierdzenia każdemu uczestnikowi rezerwacji miejsca w autokarze.

Brak wniesienia dopłaty w terminie na 10 dni przed wyjazdem związany jest ze skreśleniem z listy uczestników i utratę zaliczki. 100% utraty wpłaty następuje w wypadku rezygnacji w tygodniu wyjazdu (istnieje zawsze możliwość znalezienia kogoś na swoje miejsce) lub brakiem zgłoszenia rezygnacji.

Autokary nie posiadają numeracji miejsc podczas wyjazdów do Taize.
W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC ZAPISY TRWAJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI!