ZASTRZEŻENIA

Podane godziny wyjazdowe i przyjazdowe , trasy tranzytowe , mogą ulec zmianom. O wszelkich zmianach klienci są informowani niezwłocznie.
Niektóre odcinki tranzytowe mogą być realizowane autokarami, busami liniowymi, pociągami lub samochodem osobowym i mogą zawierać przesiadki. Zastrzegamy sobie możliwość realizacji przejazdów autokarami innymi niż pojazdami oznakowanymi: Margo Travel lub busami lub samochodem osobowym. Zakup przejazdu jest równoznaczny z akceptacja wyżej wymienionych zasad i warunków realizacji transportu do Taize. Maro Travel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) Transport z Polski jest realizowany tak, aby ułatwić pielgrzymom z całej Polski możliwość uczestnictwa w spotkaniach w Taize.
Autokary Margo Travel, dojeżdżają i wjeżdżają na teren wioski Taize. Margo Travel zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej ilości biletów w taryfach promocyjnych, od których ilość udzielanych zniżek może być ograniczona.
W PRZYPADKU NISKIEJ FREKWENCJI ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODWOŁANIA WYJAZDU NA 10 DNI PRZED PRZEWIDZIANĄ DATĄ!
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 71/792 17 63, ( od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00) lub pod numerem komórkowym 668 880 407