REZYGNACJA I ZWROTY

Rezygnacja z przejazdu wiąże się z utratą:

- 5% ceny przejazdu przy rezygnacji powyżej 15 dni przed terminem wyjazdu

-50% ceny przejazdu przy rezygnacji pomiędzy 14 a dniem poprzedzającym termin wyjazdu

-100% ceny przejazdu przy braku zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszeniu rezygnacji w dniu wyjazdu